Sociaal project

Lorem ipsum dolor

Sociaal project

Medewerkers vinden het steeds belangrijker om zich via hun werkgever in te zetten voor een ander. Daarom worden vanuit Cefetra maatschappelijke activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de maatschappij en de stad Rotterdam.
Lorem ipsum dolor

Succesvolle sociale project in 2017

Na het zeer succesvolle sociale project in 2017- waarbij we met 47 vrijwilligers, 16 avonden huiswerkbegeleiding hebben gegeven aan kinderen met een taalachterstand in Delfshaven – hebben we dit jaar besloten om wederom een sociaal project op te zetten. Het project krijgt een andere doelgroep, maar wel hetzelfde concept.

De komende maanden zullen we de samenwerking aangaan met de Avondschool. De Avondschool is een onderwijsinstelling in Rotterdam voor mensen die niet bij andere instellingen voor volwassenonderwijs terecht kunnen. We bieden in kleine groepjes ondersteuning aan bij verschillende cursussen binnen de Avondschool.

We gaan ook een groep Rotterdamse ouderen meenemen voor een ‘gelukswandeling’. Samen naar buiten, kletsen en op zoek naar leuke dingen voor een welkome afwisseling voor de mensen die in woonzorgcentra huizen. Ze komen niet vaak buiten, omdat er per persoon één vrijwilliger nodig is om de deur uit te gaan. Hoe meer mensen zich als begeleider opgeven, hoe meer bewoners mee kunnen met de gelukswandeling.

Cefetra stimuleert haar medewerkers om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk is leuk en leerzaam. Een mooie eerste stap daarin is meedoen met een maatschappelijke teamactiviteit.